Vaardigheden en de arbeidsmarkt

Welke factoren bepalen de veranderende vraag naar vaardigheden?Met welk beleid kan de mismatch tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden worden aangepakt?

Meer inzicht bieden in de gevolgen van ingrijpende veranderingen in de wereld van onderwijs en werk.

Meer weten
what does cedefop dowhat does cedefop do

Ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding en kwalificaties

Hoe reageren onderwijsstelsels op de behoefte aan nieuwe vaardigheden?Hoe bereiden die stelsels zich voor op de toekomst?

Mensen ondersteunen en in staat stellen om hun volledige potentieel te ontplooien, de nieuwe vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt en in verschillende levensfasen, en een bijdrage te leveren aan economische groei en het welzijn van de samenleving.

Meer weten

Kenniscentrum beroepsonderwijs en -opleiding

Wat doen wij voor empowerment?Hoe maken we werk van permanente educatie?

Inspelen op veranderende behoeften en trends door de bevordering van gestructureerde permanente educatie en brede persoonlijke ontwikkeling, alsook van de nodige institutionele structuren daarvoor met de juiste inhoud en een inclusief bestuur.

Meer weten