About Beleid ter ondersteuning van beroepsonderwijs en -opleiding – financiering, begeleiding, validatie

Het beleid en de systemen ter ondersteuning van beroepsonderwijs en -opleiding omvatten drie transversale thema’s: levenslange begeleiding, validatie van niet-formeel en informeel leren en financiering van beroepsonderwijs en -opleiding/volwasseneneducatie. We verstrekken ook informatie over andere stimulansen die mensen rechtstreeks ondersteunen bij het leren en in hun carrière, en over bedrijven bij het aanbieden van leermogelijkheden.

In de EU-beleidsagenda 2020+ wordt benadrukt dat er behoefte is aan soepele individuele trajecten voor leren, werken en loopbaanontwikkeling waarmee alle mensen hun competenties kunnen verbeteren om de kansen op deelname aan de arbeidsmarkt, onderwijs en de samenleving te vergroten, en vorm kunnen geven aan hun eigen loopbaanontwikkeling en de wereld om hen heen. In de beleidsagenda wordt ook benadrukt dat bedrijven, met name kmo’s, moeten worden ondersteund bij het ontwikkelen van de vaardigheden van hun personeel zodat ze concurrerend en innovatief kunnen blijven, veranderingen in goede banen kunnen leiden en vorm kunnen geven aan de veranderingen.

De activiteiten die zowel tussen als binnen de drie reeds lang bestaande thema’s van Cedefop worden uitgevoerd, zijn gericht op het creëren en consolideren van nieuwe kennis en het helpen van beleidsmakers en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van coherente, gecoördineerde en geïntegreerde ondersteunende beleidsmaatregelen en systemen.