You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Bescherming van persoonsgegevens

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Alle persoonsgegevens die door het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Als algemene regel geldt dat Cedefop alleen persoonsgegevens verwerkt voor de vervulling van taken die in het algemeen belang worden verricht op grond van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, of voor de rechtmatige uitoefening van het aan Cedefop of aan de derde aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, opgedragen openbaar gezag.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden naar behoren gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop en, in voorkomend geval, aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Betrokkenen hebben recht op toegang tot en verbetering van hun gegevens, indien zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij het Centrum.

Betrokkenen mogen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop raadplegen of zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

 

Kantoor:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRIEKENLAND

 

Postadres:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postadres:
EDPS
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË

Tel. +32 22831900, fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB