You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Adatvédelmi politika

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Minden, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által összegyűjtött személyes adat feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

Általános elv, hogy a Cedefop személyes adatfeldolgozást csak a közérdekből elvégzendő feladatai ellátása érdekében az Európai Közösségeket létrehozó szerződések, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet alapján vagy a Cedefopra vagy az adatokról tudomást szerző harmadik személyre ruházott hivatali hatáskör jogszerű gyakorlása során végez.

Minden személyes adattal kapcsolatos adatfeldolgozási műveletről megfelelően értesíteni kell a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjét, illetve adott esetben az európai adatvédelmi biztost.

Az érintetteknek joguk van az adatokhoz való hozzáférésre és azok kijavítására, amennyiben a Központhoz címzett írásbeli kérelmet nyújtanak be.

Az adatok érintettjei bármikor konzultálhatnak a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjével, vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.

Kapcsolat

A Cedefop adatvédelmi tisztviselője
Mr. Jesus Bustamante

Irodák:
Europe 123,
Pilea, 570 01 Szaloniki
GÖRÖGORSZÁG

Levelezési cím:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Tel.: +30 2310490182, Fax: +30 2310490174

 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európai adatvédelmi biztos
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Levelezési cím:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel.: +32 22831900, Fax: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB

RECORD - HR - Requests for Teleworking

EN152.58 KB