Toate datele cu caracter personal culese de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Ca principiu general, Cedefop prelucrează date cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor în interes public, în temeiul tratatelor de instituire a Comunităților Europene și al Regulamentului (UE) 2019/128 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale sau în exercitarea legitimă a competenței oficiale atribuite Cedefop sau unui terț căruia i-au fost divulgate datele respective.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător responsabilului cu protecția datelor din cadrul Cedefop și, după caz, Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate, și anume persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, au anumite drepturi în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725. În mod specific, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi (în temeiul articolelor 16 - 24 din regulament):

  • dreptul de a fi informate cu privire la orice prelucrare a datelor lor cu caracter personal, inclusiv cu privire la operator (care răspunde de prelucrare), la scopul și temeiul juridic, la tipurile de date care sunt prelucrate, la destinatarii datelor, la perioadele de prelucrare, precum și la posibile transferuri de date cu caracter personal în țări terțe;
  • dreptul de a avea acces la datele lor cu caracter personal, inclusiv la informații privind scopul prelucrării datelor, tipurile de date, destinatarii datelor, perioadele precum și eventuale transferuri de date cu caracter personal în țări terțe;
  • dreptul de a rectifica (corecta) datele lor cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a obține ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în anumite împrejurări (de exemplu, când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost culese);
  • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite împrejurări (de exemplu, când se contestă exactitatea datelor);
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în anumite împrejurări;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează semnificativ în mod similar.

Restricționarea drepturilor persoanelor vizate

În anumite cazuri, în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a Regulamentului intern prevăzut prin Decizia nr. 6/2020 a Consiliului de administrație al Cedefop, unul sau mai multe dintre drepturile persoanelor vizate pot fi restricționate pentru o perioadă scurtă de timp, printre altele, din motive de prevenire, investigare, depistare și urmărire penală a infracțiunilor sau din alte motive pertinente (astfel cum sunt menționate în Regulamentul intern).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați, de asemenea: Ghidul AEPD privind articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725

Persoanele vizate au dreptul să consulte în orice moment responsabilul Cedefop cu protecția datelor sau pot să apeleze la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Contact

Responsabilul Cedefop cu protecția datelor Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

Adresa poștală:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN