You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Protecție a datelor cu caracter personal

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Toate datele cu caracter personal colectate de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) se prelucrează în conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Ca principiu general, Cedefop prelucrează date cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor sale de interes public, în baza tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, sau în contextul exercitării legitime a autorității publice cu care este învestit Cedefop sau terțul căruia îi sunt comunicate datele.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se aduc la cunoștința responsabilului Cedefop pentru protecția datelor și, după caz, a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Persoanele vizate au dreptul să aibă acces la propriile date și să le corecteze, cu condiția să trimită Centrului o cerere scrisă.

Persoanele vizate au dreptul să îl consulte în orice moment pe responsabilul Cedefop cu protecția datelor sau pot să apeleze la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Contact

Responsabilul Cedefop cu protecția datelor
Mr. Jesus Bustamante

Birouri:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Grecia

 

Adresa poștală:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Adresa poștală:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels (Bruxelles)
BELGIUM (BELGIA)

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB