Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Henkilötietojen suojaaminen

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Kaikkia Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) keräämiä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Yleisperiaatteena on, että Cedefop käsittelee henkilötietoja ainoastaan hoitaessaan yleistä etua koskevia tehtäviään Euroopan yhteisön perustamissopimusten ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 perusteella tai käyttäessään laillisesti Cedefopille tai sille kolmannelle osapuolelle, jonka tietoja paljastetaan, kuuluvaa julkista valtaa.

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä ilmoitetaan asianmukaisesti Cedefopin tietosuojavastaavalle ja tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyillä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikaista tietoja, jos he esittävät tästä Cedefopille osoitetun kirjallisen pyynnön.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa kuulla Cedefopin tietosuojavastaavaa tai kääntyä Euroopan tietosuojaviranomaisen puoleen.

Yhteystiedot

Cedefopin tietosuojavastaava
Mr. Jesus Bustamante

 

Toimistot:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - KREIKKA

Postiosoite:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Puh. (+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postiosoite:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Puh. +32 22831900, Faksi: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Lataukset

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB