Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Skydd för personuppgifter

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Alla personuppgifter som samlas in av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Som allmän princip behandlar Cedefop bara de personuppgifter som krävs för att utföra centrumets uppgifter i allmänhetens intresse på grundval av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, eller i det legitima utövandet av de offentliga befogenheter som tilldelats Cedefop eller en tredjepart som uppgifterna lämnas ut till.

All behandling av personuppgifter rapporteras till Cedefops uppgiftsskyddsombud och i tillämpliga fall till den europeiska datatillsynsmannen.

De registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem, efter en skriftlig begäran om detta till centrumet.

De registrerade kan när som helst vända sig till Cedefops uppgiftsskyddsombud eller till den europeiska datatillsynsmannen.

Kontakt

Cedefops uppgiftsskyddsombud

Mr. Jesus Bustamante

Kontor:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GREKLAND

Postadress:

CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tfn:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europeiska datatillsynsmannen
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Postadress:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Bryssel
BELGIEN

Tfn +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Nedladdningar

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB

RECORD - HR - Requests for Teleworking

EN152.58 KB