Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Βeskyttelse af personoplysninger

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Alle de personoplysninger, som indsamles af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Som et generelt princip behandler Cedefop kun personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af opgaver i samfundets interesse på grundlag af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, Rådets Forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, eller som retmæssigt hører under offentlig myndighedsudøvelse, som er pålagt Cedefop eller en tredjemand, til hvem personoplysningerne videregives.

Alle behandlinger af personoplysninger meddeles behørigt til Cedefops databeskyttelsesansvarlige og, alt efter omstændighederne, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

De registrerede har ret til at få adgang til og ændre deres egne personoplysninger. Det kræves dog, at de forinden indsender en skriftlig forespørgsel herom til Cedefop.

De registrerede kan til enhver tid henvende sig til Cedefops databeskyttelsesansvarlige eller til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Kontakt

Cedefops databeskyttelsesansvarlige
Mr. Jesus Bustamante

Kontorer:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece

 

GRÆKENLAND

Postadresse:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tlf.::(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
GRÆKENLAND

Tlf.: +30 2310490182, Fax: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postadresse:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
BELGIEN

Tlf. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB

RECORD - HR - Requests for Teleworking

EN152.58 KB