Svi osobi podatci koje prikuplja Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) obrađuju se u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Općenito, Cedefop obrađuje osobne podatke samo za obavljanje zadaća koje su u javnom interesu na temelju Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, Uredbe (EU) 2019/128 od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja odnosno prilikom legitimnog izvršavanja službenih ovlasti dodijeljenih Cedefopu ili trećoj strani kojoj se podatci otkrivaju.

O svim postupcima obrade osobnih podataka obavješćuje se Cedefopov službenik za zaštitu podataka i, ovisno o slučaju, Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Prava ispitanika

Ispitanici, tj. fizičke osobe čiji se osobni podatci obrađuju, imaju određena prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725. Konkretno, ispitanicima su zajamčena sljedeća prava (na temelju članaka od 16. do 24 Uredbe):

  • pravo na obavješćivanje o svakoj obradi njihovih osobnih podataka, uključujući informacije o voditelju obrade (koji je odgovoran za obradu), svrsi i pravnoj osnovi, vrsti podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, rokovima za obradu, kao i mogućim prijenosima osobnih podataka u treće zemlje;
  • pravo na pristup osobnim podatcima, uključujući informacije o svrsi obrade podataka, vrsti podataka, primateljima podataka, rokovima, kao i mogućim prijenosima osobnih podataka u treće zemlje;
  • pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni;
  • pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav”) u određenim okolnostima (npr. ako ti podatci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni);
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u određenim okolnostima (npr. kada se osporava točnost podataka);
  • pravo na prigovor obradi osobnih podataka u određenim okolnostima;
  • pravo na to da se ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke za ispitanika ili na sličan način znatno na njega utječe.

Ograničenje prava ispitanika

U određenim slučajevima, na temelju članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725 i Internog pravilnika utvrđenog Odlukom 6/2020 Upravnog odbora Cedefopa, jedno ili više prava ispitanika može biti na određeno razdoblje ograničeno radi, među ostalim, sprječavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela ili zbog drugih primjenjivih razloga (kako je propisano Internim pravilnikom).

Za više informacija vidjeti i: EDPS-ove smjernice o članku 25. Uredbe (EU) 2018/1725

Ispitanici se mogu u svakom trenutku savjetovati s Cedefopovim službenikom za zaštitu podataka ili se mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Kontakt

Cedefopov službenik za zaštitu podataka Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

Poštanska adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Europski nadzornik za zaštitu podataka edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Tel.: +32 22831900, Faks:+32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN