You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Zaštiti osobnih podataka

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Svi osobni podaci koje prikuplja Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) obrađuju se u skladu s odredbama Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Kao opće načelo, Cedefop obrađuje samo osobne podatke za obavljanje zadataka provedenih u interesu javnosti na temelju Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja ili tijekom zakonitog izvršavanja službenih ovlasti Cedefopa ili treće strane kojoj su podaci otkriveni.

O svim postupcima obrade osobnih podataka pravodobno se obavješćuje Cedefopovog službenika za zaštitu podataka, a prema potrebi i europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Subjekti podataka imaju pravo pristupiti i ispraviti svoje podatke pod uvjetom da podnesu pismeni zahtjev Centru.

Subjekti podataka mogu se u bilo kojem trenutku posavjetovati s Cedefopovim službenikom za zaštitu podataka ili se obratiti europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Kontakt

Cedefopov službenik za zaštitu podataka
Mr. Jesus Bustamante

Uredi:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
GRČKA

 

Poštanska adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europski nadzornik za zaštitu podataka
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Poštanska adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel.: +32 22831900, Faks:+32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB