You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Οchrany osobních údajů

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Veškeré osobní údaje shromážděné Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Obecnou zásadou je, že Cedefop osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání nebo úkolu vyplývajícího z legitimního výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno středisko Cedefop nebo třetí strana, které jsou údaje sdělovány.

Veškeré operace v rámci zpracování osobních údajů jsou náležitě oznámeny inspektorovi ochrany údajů střediska Cedefop, případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Subjektům údajů náleží právo přístupu k jejich údajům a opravě těchto údajů za předpokladu, že na adresu střediska zašlou písemnou žádost.

Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů střediska Cedefop nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Kontakt

Inspektor ochrany údajů střediska Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

Kanceláře:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
ŘECKO

Poštovní adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
ŘECKO

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropský inspektor ochrany údajů
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Poštovní adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIE

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB