You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Protezzjoni tad-data personali

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Id-data personali kollha miġbura miċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) tiġi proċessata skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

Bħala prinċipju ġenerali, Cedefop jipproċessa biss dejta personali għat-twettiq tal-kompiti mwettqa fl-interess pubbliku fuq il-bażi tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta’ Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali, jew fl-eżerċizzju leġittimu ta’ awtorità uffiċjali vestita f’Cedefop jew f'parti terza li lilha tiġi żvelata d-data.

L-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data personali huma debitament innotifikati lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data ta’ Cedefop u, jekk ikun il-każ, lill-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data.

Is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jaċċessaw u jikkoreġu d-data tagħhom, bil-kundizzjoni li jippreżentaw talba bil-miktub li tiġi indirizzata liċ-Ċentru.

Is-suġġetti tad-dejta jistgħu, f’kull ħin, jikkonsultaw lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data ta’ Cedefop jew jirrikorru għand il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data.

Kuntatt

Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ta’ Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

Uffiċċji:
Europa 123, , GR - 57001
Pylea, 570 01 Thessaloniki - IL-GREĊJA

 

Indirizz postali:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Kontrollur Ewropew tal-protezzjoni tad-data
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Indirizz postali:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB