You are here

Jürgen Siebel

Jürgen Siebel trad in september 2019 vanuit de particuliere sector toe tot Cedefop. Als uitvoerend directeur is hij verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten van het Agentschap in overeenstemming met de strategische richting van de tripartiete raad van bestuur.

Jürgen heeft een achtergrond in human resources management met bijzondere nadruk op leren en onderwijs, de strategische ontwikkeling en uitrol van beroepsonderwijs en beroepsopleidingen op de werkplek en de daarmee samenhangende initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit verband heeft hij ook samengewerkt met institutionele actoren op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

Voordat hij bij Cedefop in Thessaloniki kwam, heeft Jürgen 20 jaar lang verschillende toonaangevende operationele en strategische HR-functies bekleed bij Siemens, voornamelijk als senior manager met verantwoordelijkheden op het gebied van global governance en zakelijke partners. Jürgen behaalde zijn MSc in economie aan de Universiteit van Hamburg en een doctoraat in bedrijfsbeheer aan de Universiteit van Wenen.

 

Person details

Executive Director

Downloads

CV:

EN48.29 KB

Declaration of interests:

EN291 KB