Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Privatlivserklæring

Privatlivserklæring vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med

Registrering på Cedefops webportal

Dataansvarlig:

Chef for kommunikationsafdelingen

Formålet med behandlingen:

Brugerne registrerer sig på webstedet, så de kan:

  • modtage advarsler/meddelelser vedrørende nyt indhold/opdateringer
  • abonnere på onlinetjenester (f.eks. nyhedsbrevet)
  • blive medlem af et fællesskab
  • modtage skræddersyet information inden for deres interesseområder.

Desuden gør indsamlingen af disse oplysninger det muligt for webteamet at tage mål af publikum og synlighed, udarbejde statistikker over brugen af systemet, identificere populære dokumenter, downloads, interesseområder osv.

Kategorier af personoplysninger, der behandles:

De oplysninger, der indsamles via registreringsformularen, er —

OBLIGATORISKE: e-mailadresse/adgangskode/titel/fornavn/efternavn/land

VALGFRI: organisation/afdeling/stilling/by/adresse/postnummer/telefonnummer/faxnummer/internetadresse/billede/brugerprofil.

For nogle specifikke projekter kan yderligere information, der er skræddersyet til projektets behov, indsamles og gøres offentligt tilgængeligt. Dette vil blive behørigt præciseret for brugerne.

Retsgrundlag for behandlingen:

Behandlingen finder sted i henhold til artikel 5, litra a), og artikel 5, litra d), i forordning (EF) nr. 2018/1725.

Modtagere af de behandlede oplysninger:

Oplysningerne kan videregives til følgende modtagere:

  • medlemmer af webteamet
  • ekstern kontrahent (i øjeblikket Eworx)
  • i forbindelse med abonnementstjenester, andre Cedefopmedarbejdere med ansvar for at udsende nyhedsbreve, der får de nødvendige e-mailadresser stillet til rådighed efter anmodning.

Den registreredes rettigheder:

Registrerede har ret til indsigt i og berigtigelse af (under særlige omstændigheder) deres oplysninger, kan anmode om at få dem slettet og kan blokere og modsætte sig deres behandling. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, kan dette samtykke trækkes tilbage på et hvilket som helst tidspunkt.

Forespørgsler og betænkeligheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan også rettes til Cedefops databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mailadresse:

Registrerede har også ret til når som helst at rette henvendelse til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu

Opbevaringsperiode for de indsamlede personoplysninger

Efter en lejlighedsvis "interessekampagne" slettes de oplysninger om registrerede, der viser sig at være inaktive.

Brugerne kan til enhver tid slette deres data.

Kontaktoplysninger for Cedefops databeskyttelsesrådgiver:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
"SERVICE POST"
GR — 570 01 Thermi

OPDATERET: 25. juli 2018