Færdigheder og arbejdsmarked

Hvad driver de ændrede færdighedsbehov?Hvilke færdighedspolitikker kan afhjælpe færdighedsmismatch?

Muliggør en bedre forståelse af konsekvenserne af vidtrækkende ændringer i uddannelses- og erhvervssektoren.

Læs mere
what does cedefop dowhat does cedefop do

Levering af erhvervsuddannelse og kvalifikationer

Hvordan opfylder systemerne nye behov?Hvordan gøres systemerne klar til fremtiden?

Sætter folk i stand til og støtter dem i at udvikle og udnytte deres potentiale, tilegne sig de færdigheder, de har brug for til at håndtere arbejdsmarkeds- og livsovergange og bidrage til økonomisk vækst og kollektiv velfærd.

Læs mere

Videncenter for erhvervsrettet uddannelse

Hvordan giver vi enkeltborgere kompetencer?Hvordan gør vi livslang læring til en realitet?

Reagerer på skiftende behov og tendenser ved at fremme struktureret livslang og livsbred læring og relevante institutionelle strukturer, der har det rette indhold og styres på en inklusiv måde.

Læs mere