About Videnscenter for erhvervsuddannelser

Videncentret for erhvervsuddannelse samler ekspertise fra forskellige områder inden for erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelsesrelaterede politikker for at støtte beslutningstagerne i at gøre livslang læring til en realitet for alle. Der indsamles blandt andet information og dokumentation fra Cedefops arbejde med læreres og underviseres faglige udvikling, lærlingeuddannelser, håndtering af tidligt frafald fra erhvervsuddannelser og styrkelse af handlemuligheder hos unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, erhvervsrettet efter- og videreuddannelse for voksne, vejledning, validering og finansiering samt andre incitamenter.