Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Hvad laver vi?

For at kunne udvikle de rette erhvervsuddannelsespolitikker må man forstå, hvordan økonomier, samfund og mennesker ændrer sig.

Cedefop arbejder for at styrke det europæiske samarbejde og tilvejebringe dokumentation, som kan danne grundlag for den europæiske erhvervsuddannelsespolitik. Cedefops merværdi er den høje kvalitet af dets komparative analyser og ekspertise, der indhentes via forskning og netværksarbejde, og som anvendes til at:

  • yde faglig rådgivning og komme med idéer til erhvervsuddannelsespolitikker
  • afhjælpe videnmangler og skabe ny indsigt, som identificerer tendenser og udfordringer med hensyn til erhvervsuddannelse
  • skabe større opmærksomhed om erhvervsuddannelsernes image og betydning
  • bringe beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, forskere og fagfolk sammen for at udveksle idéer og drøfte de bedste måder at forbedre erhvervsuddannelsespolitikkerne på
  • støtte og tilskynde til fælles europæiske tilgange, principper og værktøjer til at forbedre erhvervsuddannelserne.

Cedefop arbejder tæt sammen med Europa-Kommissionen, offentlige myndigheder i medlemsstaterne, repræsentanter for arbejdsgivere og fagforeninger samt med forskere og fagfolk inden for erhvervsuddannelse. Agenturet giver dem ajourførte oplysninger om udviklingen inden for erhvervsuddannelse samt muligheder for politisk debat.

Cedefop formidler sine oplysninger via sit websted, sine publikationer, sociale medier, netværk, konferencer og seminarer. Cedefops aktiviteter er baseret på dets planlægnings- og programmeringsdokument/arbejdsprogram.