About Kvalifikationer og eksamensbeviser

Kvalifikationer, dvs. certifikater og eksamensbeviser, der udstedes efter uddannelse og læring — er af afgørende betydning i et moderne samfund. De har indflydelse på vores muligheder for at få et job, udøve et erhverv, fortsætte med livslang læring og flytte mellem lande. De påvirker også vores generelle sociale position og status. Kvalifikationer er vigtige:

  • for arbejdsgivere, fordi de fortæller noget om, hvad der kan forventes af en potentiel arbejdstager
  • inden for uddannelsesområdet, fordi de bekræfter, at en ansøger har opnået en række læringsresultater
  • for politiske beslutningstagere som omdrejningspunkt for uddannelsespolitikker, fordi de bl.a. viser et konkret resultat af læringsprocesser.

Selv om kvalifikationer og eksaminer fra grunduddannelse spiller en vigtig rolle i Europa, bliver nye former for eksamensbeviser (herunder digitale badges, mikroeksamensbeviser, nanoeksamensbeviser m.fl.) stadig mere almindelige. Disse nye typer af eksamensbeviser er endnu en måde at vurdere læring på og gøre det muligt for mennesker at samle erfaringer med læring på en fleksibel måde, i deres eget tempo og gennem hele livet.

En bred vifte af kvalifikationer indgår nu i de nationale kvalifikationsrammer, der er knyttet til den europæiske kvalifikationsramme (EQF). Disse rammer gør det lettere at forstå og sammenligne kvalifikationer i og mellem landene. Samtidig tilskynder de landene til at genoverveje og reformere politik og praksis, når det gælder uddannelse og livslang læring. Kvalifikationsrammer og dermed forbundne reformer har bidraget til større gennemsigtighed i kvalifikationssystemerne og forbedret adgangen til muligheder for livslang læring.