About Lærlingeuddannelser

Lærlingeuddannelser kan hjælpe unge til at få en mere gnidningsløs overgang fra skole til beskæftigelse samt voksne til at blive opkvalificeret eller omskolet. Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet fastsætter, hvad der skal forstås ved lærlingeuddannelser i EU's medlemsstater.

Gennem forskning, analyser og policylæring støtter Cedefop EU's politiske dagsorden (Rådets henstilling fra 2020 om erhvervsuddannelse, Osnabrückerklæringen om erhvervsrettet uddannelse, den europæiske ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet — EFQEA og den europæiske alliance for lærlingeuddannelser — EafA) og de relevante interessenter i deres bestræbelser på at nå mål som for eksempel forbedring, ekspansion, kvalitet, effektivitet og mobilitet inden for lærlingeuddannelser.

Cedefops arbejde med lærlingeuddannelser har fokus på elementer på systemniveau i lærlingeordninger (indført ved forordning) i EU-27, Island, Norge og Det Forenede Kongerige, som fører til formelt anerkendte erhvervsuddannelseskvalifikationer.