About Færdigheder og arbejdspladser i forandring

Vi kortlægger den skiftende karakter af arbejde inden for EU med vores egne europæiske undersøgelser af færdigheder, job og læring på arbejdspladsen og bruger resultatet til at analysere konsekvenserne af digitalisering og andre individuelle og arbejdsrelaterede faktorer for jobkvalitet og misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og kompetencer. Vores analyse hjælper os til at forstå, hvordan arbejdstagernes færdigheder kan udvikles og udbredes bedre i lyset af fremkomsten af nye arbejdsformer (f.eks. platformsarbejde og hjemmearbejde) og nye måder at tilrettelægge arbejdet på.