Умения и пазар на труда

Кое налага промяна на потребностите от умения?Какви политики в областта на уменията могат да преодолеят несъответствията между търсените и предлаганите умения?

Дава възможност за по-добро опознаване на последиците от широкообхватните промени в сферата на образованието и труда.

Прочетете повече
what does cedefop dowhat does cedefop do

Предоставяне на ПОО и квалификации

Как системите отговарят на новите нужди?Как системите се подготвят за бъдещето?

Дава възможност и подкрепя хората да развиват и реализират потенциала си, да придобиват уменията, от които се нуждаят, за да управляват пазара на труда и различните преходи в живота, и да допринасят за икономическия растеж и благосъстоянието на обществото.

Прочетете повече

Център за знания в областта на ПОО

Как да предоставим повече възможности на хората?Как можем да превърнем ученето през целия живот в реалност?

Как можем да превърнем ученето през целия живот в реалност? Отговаря на променящите се потребности и тенденции, като насърчава структурираното учене през целия живот, както и съответните институционални структури, които имат подходящо съдържание и се управляват по приобщаващ начин.

Прочетете повече