Cedefop pamatuzdevums ir atbalstīt Eiropas PIA politikas izstrādi un veicināt tās īstenošanu.

Cedefop stratēģiskais mērķis ir “stiprināt Eiropas sadarbību un atbalstīt Eiropas Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus pievilcīgas PIA politikas izstrādē un īstenošanā, lai sekmētu izcilību un sociālo iekļaušanu”.

Saskaņā ar stratēģisko mērķi ir izvirzītas trīs vidēja termiņa prioritātes 2012.–2014. gadam (to īstenošanas termiņš ir pagarināts, aptverot 2015. un 2016. gadu):

  • atbalsts profesionālās izglītības sistēmu modernizēšanai;
  • karjera un pāreja, kas ietver profesionālo tālākizglītību, pieaugušo izglītību un mācīšanos darbavietā;
  • nepieciešamo prasmju un kompetences analīze, lai informētu PIA nodrošinātājus.

Vidēja termiņa prioritātes nosaka Cedefop gada darba programmu pasākumus un ļauj panākt darbības nepārtrauktību, nodrošinot vajadzīgo elastīgumu, lai reaģētu uz mainīgām vajadzībām.

This page is archived since August 2017

Lejupielādes

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN