Il-missjoni ta’ Cedefop hija li jappoġġja l-iżvilupp tal-politiki tal-ETV Ewropej u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tagħhom.

L-objettiv strateġiku ta’ Cedefop huwa li "isaħħaħ il-kooperazzjoni Ewropea u jappoġġja l-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki għal ETV attraenti li jippromwovu l-eċċellenza u l-inklużjoni soċjali.”

L-objettiv strateġiku huwa appoġġjat minn tliet prijoritajiet ta’ terminu medju għall-2012-14 (estiż sabiex ikopri l-2015 u l-2016):

  • appoġġ tal-modernizzazzjoni ta’ sistemi ETV;
  • karrieri u tranżizzjonijiet: ETV kontinwi, tagħlim għall-adulti u bbażat fuq xogħol;
  • l-analiżi tal-ħtiġijiet ta’ ħiliet u kompetenzi sabiex il-provvista tal-ETV tkun mgħarrfa.

Il-prijoritajiet ta’ terminu medju jiggwidaw l-attivitajiet tal-programmi ta’ ħidma annwali ta’ Cedefop u jiżguraw kontinwità fix-xogħol li tippermetti l-flessibbiltà meħtieġa sabiex jiġu ttrattati l-ħtiġijiet li dejjem jinbidlu.

This page is archived since August 2017

Tniżżil

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN