Cedefops uppdrag är att ge stöd till utvecklingen av yrkesutbildningspolitiken inom EU och bidra till genomförandet av den.

Cedefops strategiska mål är att stärka det europeiska samarbetet och ge stöd till Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter i deras arbete för att utforma och genomföra en politik för attraktiv yrkesutbildning som främjar spetskompetens och social integration.

Det strategiska målet stöds av följande tre prioriteringar på medellång sikt för perioden 2012–2014 (som har förlängts till att gälla även 2015 och 2016).

  • Stöd till modernisering av yrkesutbildningssystemen.
  • Karriärer och karriärbyten: fortbildning, vuxenutbildning och utbildning på arbetsplatsen.
  • Analys av färdighets- och kompetensbehov för underlag till beslut om yrkesutbildning.

Prioriteringarna på medellång sikt styr verksamheterna i Cedefops årliga arbetsprogram och garanterar en kontinuitet i arbetet, som ger den flexibilitet som krävs för att svara på de växlande behoven.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN