Cedefop are misiunea de a sprijini dezvoltarea politicilor europene în domeniul educației și formării profesionale și de a contribui la punerea în aplicare a acestora.

Obiectivul strategic al Cedefop este acela de a „consolida cooperarea la nivel european și a sprijini Comisia Europeană, statele membre și partenerii sociali în procesul de concepere și de punere în aplicare a unor politici care să sporească atractivitatea EFP, promovând excelența și incluziunea socială”.

Obiectivul strategic este susținut de trei priorități pe termen mediu pentru perioada 2012-2014 (extinse astfel încât să includă și perioada 2015-2016):

  • sprijinirea modernizării sistemelor de educație și formare profesională;
  • carierele și tranzițiile: educația și formarea profesională continuă, învățarea la locul de muncă și învățarea în rândul adulților;
  • analizarea nevoilor în materie de aptitudini și de competențe, astfel încât furnizarea de EFP să aibă loc pe bază de informații adecvate.

Prioritățile pe termen mediu constituie repere ale activităților din cadrul programelor de lucru anuale ale Cedefop și asigură continuitatea acestora, oferind Centrului flexibilitatea necesară pentru a răspunde nevoilor în schimbare.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN