Det er Cedefops opgave at støtte udviklingen af europæiske erhvervsuddannelsespolitikker og bidrage til gennemførelsen heraf.

Det er Cedefops strategiske mål at styrke det europæiske samarbejde og støtte Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter ved udformningen og gennemførelsen af politikker med henblik på en attraktiv erhvervsuddannelse, der fremmer ekspertise og social integration.

Det strategiske mål støttes af tre prioriterede målsætninger på mellemlang sigt for 2012-2014 (udvidet til også at omfatte 2015 og 2016):

  • støtte til modernisering af erhvervsuddannelsessystemer
  • karrierer og overgange: erhvervsrettet efter- og videreuddannelse, voksenuddannelse og arbejdsbaseret læring
  • analyse af kvalifikations- og kompetencebehov i forbindelse med udbud af erhvervsuddannelse

De prioriterede målsætninger på mellemlang sigt danner grundlag for aktiviteterne i Cedefops årlige arbejdsprogrammer og sikrer kontinuiteten i arbejdet, hvilket muliggør den nødvendige fleksibilitet til at tage højde for de skiftende behov.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN