Misją Cedefop jest wspieranie rozwoju polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynianie się do jej wdrażania.

Celem strategicznym Cedefop jest „zacieśnienie współpracy europejskiej oraz wspieranie Komisji Europejskiej, państw członkowskich i partnerów społecznych w opracowywaniu i wdrażaniu polityki na rzecz atrakcyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego, w którym promuje się rozwijanie doskonałości i włączenie społeczne”.

Wspomniany cel strategiczny opiera się na trzech następujących priorytetach średnioterminowych na lata 2012–14 (rozszerzonych na 2015 i 2016 r.):

  • wspieraniu unowocześnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • karierze i przechodzeniu od nauki do pracy, w tym ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym, uczeniu się dorosłych i uczeniu się poprzez praktykę w miejscu pracy;
  • analizie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje w celu dostarczania informacji o zapewnianiu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Priorytety średnioterminowe stanowią podstawę działań w ramach rocznych programów prac Cedefop oraz gwarantują kontynuację pracy, umożliwiając zachowanie odpowiedniej elastyczności, aby zapewnić reagowanie na zmieniające się potrzeby.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN