About Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteiden käyttö vaikuttaa jatkuvasti enemmän ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteissa keskitytään siihen, mitä oppijan odotetaan tietävän, mihin hänen odotetaan kykenevän ja mitä hänen odotetaan ymmärtävän oppimisprosessin lopuksi. Tavoitteiden yhteisenä päämääränä on vuoropuhelun helpottaminen koulutusalan ja työmarkkinoiden toimijoiden välillä sekä koulutuksen eri alajärjestelmien välillä. Koska oppimistavoitteet myös lisäävät avoimuutta, ne ovat tärkeä vertailukohta useille sidosryhmille: päätöksentekijöille, työmarkkinoiden toimijoille ja opettajille. Niiden avulla on aiempaa helpompi analysoida osaamiskysynnän ja koulutustarjonnan kohtaamista. Oppimistavoitteisiin keskittymällä pystytään analysoimaan ja vertailemaan tutkintojen sisältöä ja profiilia entistä järjestelmällisemmin erityisesti, kun punnitaan yleistä tietämystä ja ammattikohtaista osaamista monialaiseen osaamiseen ja keskeisiin valmiuksiin verrattuna. Cedefopin tämän alan työllä, muun muassa ohjemateriaalien julkaisulla, vaikutetaan tutkintojen, opetussuunnitelmien ja oppimismenetelmien sekä arvioinnin ja validoinnin suunnitteluun ja tuetaan sitä.

Cedefop on panostanut huomattavasti ammatillista koulutusta Euroopassa koskevien tietojen vaihtamisen tukemiseen. Ammatillisten koulutuksen ohjelmien ja niistä myönnettävien tutkintojen profiilia ja sisältöä on kuitenkin vertailtu perusteellisesti vain muutamassa tapauksessa, eivätkä vertailut ole olleet kokonaisvaltaisia. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen vertailua koskevalla Cedefopin työllä pyritään korjaamaan tämä puute, tukemaan keskinäistä oppimista maiden välillä ja antamaan kansallisille päätöksentekijöille ja sidosryhmille valmiudet arvioida omia ensisijaisia tavoitteitaan ja ratkaisujaan järjestelmällisesti.