About Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillinen koulutus, etenkin ammatillinen jatkokoulutus, on ratkaisevan tärkeää tuettaessa aikuisia osallistumaan elinikäiseen oppimiseen, jotta he pystyvät kehittämään, päivittämään ja parantamaan osaamistaan.

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen toimintapoliittisen syklin (Cedefopin ja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2020 tausta-asiakirja, Osnabrückin julistus ja neuvoston 24. marraskuuta 2020 antama suositus ammatillisesta koulutuksesta) tavoitteena on kehittää ammatillista jatkokoulutusta koskeva koordinoitu, johdonmukainen ja järjestelmällinen toimintamalli. Cedefopin ammatillista jatkokoulutusta koskevan oman tutkimuksen lisäksi tarjotaan näyttöä ja tietolähteitä siitä, miten ammatillisella koulutuksella voidaan tukea matalan osaamistason aikuisia täydentämään ja uudistamaan osaamistaan sekä aikuisia pakolaisia siirtymään laillisesti työn perässä. Tietoa on saatavilla myös siitä, miten työnantajat voivat tukea ammatillista aikuiskoulutusta, muun muassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla.