About Osaaminen ja muuttuvat yhteiskunnat

Osaamista ja muuttuvia yhteiskuntia koskevassa Cedefopin työssä analysoidaan viimeaikaisia ja tulevia työmarkkinasuuntauksia ja taloudellisten ja sosiaalisten megatrendien vaikutuksia. Siinä keskitytään digitalisaation ja vihreän siirtymän osaamisulottuvuuksiin ja edistetään näyttöön perustuvia toimintamalleja, jotta rinnakkaiset siirtymät voidaan toteuttaa ja niitä voidaan muokata työvoiman ikääntymisestä huolimatta.