About Osaaminen ja työmarkkinat

Ammatillisen koulutuksen järjestelmien paraneminen riippuu siitä, ovatko näkemykset työmarkkinoiden dynamiikasta ja uusista osaamisvaatimuksista laadukkaita ja oikea-aikaisia. Cedefop analysoi, miten muuttuvat taloudelliset ja sosiaaliset megatrendit saavat aikaan uusia osaamisvaatimuksia ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa sekä muokkaavat uudelleen työn tulevaisuutta EU:n työpaikoilla. Näitä megatrendejä ovat muun muassa työvoiman ikääntyminen sekä digitaalinen ja vihreä siirtymä.