About Osaaminen ja muuttuvat työpaikat

Cedefop kartoittaa EU:n työn luonteen muuttumista omissa eurooppalaisissa osaamista ja työpaikkoja sekä työssä oppimista koskevissa kyselytutkimuksissaan. Se analysoi niiden avulla digitalisaation ja muiden erilaisten yksilöllisten ja työpaikkaan liittyvien tekijöiden vaikutusta työn laatuun sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon. Analyysi auttaa ymmärtämään, miten työntekijöiden osaamista voidaan parhaiten kehittää ja ottaa käyttöön, kun otetaan huomioon uusien työn muotojen (esim. alusta- tai etätyö) ilmaantuminen ja muutokset työn järjestämisessä.