About Osaamista koskevat toimintamallit ja käytännöt

Cedefop analysoi osaamista koskevia toimintamalleja ja käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa, jotta pystytään ymmärtämään, miten työmarkkinoiden suuntauksia ja osaamistarpeita koskevia tietoja voidaan käyttää täydennyskoulutuksen ja muiden osaamisen kohtaamista koskevien toimintamallien apuna ja niiden muokkaamisessa. Sidosryhmiä tuetaan levittämällä parhaita käytäntöjä, esittelemällä hyvää hallintotapaa koskevia järjestelyjä ja jakamalla menetelmiin liittyvää asiantuntemusta.