You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Pareiškimas dėl privatumo

Pareiškimas dėl privatumo tvarkant asmens duomenis, susijęs su

Registracija CEDEFOP svetainėje

Duomenų valdytojo tapatybė

Komunikacijos departamento vadovas

Duomenų tvarkymo tikslas

Naudotojai užsiregistruoja interneto svetainėje ir gali:

  • gauti įspėjimus/pranešimus apie naują turinį/atnaujinimus
  • užsisakyti internetines paslaugas (pvz., naujienlaiškį)
  • tapti bendruomenės nariu
  • gauti asmeniškai jiems pritaikytą informaciją apie dominančią sritį

Be to, rinkdama šiuos duomenis žiniatinklio komanda gali įvertinti auditoriją, matomumą, rengti statistinius duomenis apie sistemos naudojimą, nustatyti populiarius dokumentus, parsisiuntimus, dominančias sritis ir t. t.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

naudojant registracijos formą surinkti duomenys:

PRIVALOMA: e. pašto adresas, slaptažodis, lytis, vardas, pavardė, šalis

PASIRINKTINAI: institucija, departamentas, pareigos, miestas, adresas, pašto kodas, telefono numeris, fakso numeris, interneto URL, nuotrauka, naudotojo profilis

Kai kurių konkrečių projektų atveju gali būti renkama ir visuomenei pateikiama papildoma informacija, pritaikyta projekto poreikiams. Tai bus atitinkamai paaiškinta naudotojams.

Tvarkymo teisėtumas

Tvarkymo teisėtumas apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 2018/1725 5 straipsnio a ir d dalyse.

Tvarkomų duomenų gavėjai

Duomenys gali būti atskleisti šiems gavėjams:

  • žiniatinklio komandos nariams
  • išorės rangovui (šiuo metu – „Eworx“)
  • Užsakytų paslaugų atveju kitiems CEDEFOP darbuotojams, atsakingiems už naujienlaiškių siuntimą, paprašius pateikiami reikiami e. pašto adresai.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo informacija ir ją ištaisyti (tam tikromis aplinkybėmis), prašyti ją ištrinti, blokuoti ir nesutikti su jos tvarkymu. Jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, šis sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas.

Užklausas ir susirūpinimą keliančius klausimus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo taip pat galima siųsti CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnui šiuo e. pašto adresu:

Duomenų subjektai taip pat turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną: http://www.edps.europa.eu

Surinktų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Pasibaigus susidomėjimo laikotarpiui, duomenys apie registruotus asmenis, kurie, kaip paaiškėjo, yra neaktyvūs, ištrinami.

Naudotojai gali bet kuriuo metu ištrinti savo duomenis.

CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Duomenų apsaugos pareigūnas
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

ATNAUJINTA: 2018 m. liepos 25 d.