About Ishodi učenja

Uporaba ishodâ učenja u sve većoj mjeri utječe na osmišljavanje i provedbu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), s naglaskom na ono što se od osoba koje uče očekuje da će znati, moći raditi i razumjeti na kraju postupka učenja. Zajedničkom usmjerenošću na ishode olakšava se dijalog između dionika u području obrazovanja i osposobljavanja i tržišta rada, kao i među različitim podsustavima obrazovanja i osposobljavanja. Slično tome, povećana transparentnost koju nude ishodi učenja predstavlja važnu referentnu točku za različite dionike, kao što su: tvorci politika, akteri na tržištu rada i nastavnici, čime se olakšava analiza usklađenosti potražnje za vještinama i ponude obrazovanja i osposobljavanja. Usmjerenost na ishode učenja omogućuje sustavniju analizu i usporedbu sadržaja i profila kvalifikacija, s posebnim naglaskom na uravnoteženje općeg znanja i vještina specifičnih za pojedino zanimanje u odnosu na transverzalne vještine i ključne kompetencije. Rad Cedefopa u tom području, uključujući objavljivanje materijala sa smjernicama, utječe na osmišljavanje kvalifikacija, kurikuluma i metoda učenja te ocjenjivanje i vrednovanje te se njegovim djelovanjem pruža potpora tim aspektima.

Cedefop je uložio znatna sredstva u pružanje potpore razmjeni informacija o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Europi; međutim, detaljne usporedbe profila i sadržaja programa SOO-a i kvalifikacija koje iz njih proizlaze odnose se na malen broj slučajeva i nisu sveobuhvatne. Svrha našeg djelovanja u području usporedbe kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja jest premostiti taj jaz, poduprijeti uzajamno učenje među zemljama i omogućiti nacionalnim tvorcima politika i dionicima da sustavno ocjenjuju svoje prioritete i rješenja.