About Vještine i društva koja se mijenjaju

U okviru djelovanja u području vještina i promjena u društvu analiziramo nedavne i buduće trendove na tržištu rada i učinke gospodarskih i socijalnih megatrendova. Usmjeravajući se na dimenzije vještina u digitalizaciji i zelenoj tranziciji, pridonosimo politikama koje se temelje na dokazima kako bismo ostvarili i oblikovali dvostruku tranziciju u kontekstu starenja radne snage.