About Vještine i mjesta rada koja se mijenjaju

Pratimo promjenjivu prirodu rada EU-a vlastitim istraživanjima o vještinama i radnim mjestima u Europi te o učenju na radnom mjestu i upotrebljavamo ih za analizu posljedica digitalizacije i drugih različitih pojedinačnih čimbenika i čimbenika povezanih s mjestom rada na kvalitetu radnih mjesta i neusklađenost vještina. Naša analiza doprinosi razumijevanju načina na koji se vještine radnika mogu bolje razvijati i primjenjivati s obzirom na pojavu novih oblika rada (npr. rad putem platformi ili rad na daljinu) i promjene u organizaciji rada.