You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

O Cedefopu

Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU-a. Osnovana (1) 1975. godine, te sa sjedištem u Grčkoj od 1995. godine, Cedefop podržava razvoj politike europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te pridonosi njenoj provedbi. Agencija pomaže Europskoj komisiji, državama članicama EU-a i socijalnim partnerima u razvoju odgovarajuće politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Cedefop: pomoć u razvoju odgovarajuće politike za pružanje odgovarajućih vještina

Zašto je to važno?

Europska strategija za 2020. godinu (2) predstavlja put prema pametnom, održivom i uključivom gospodarskom rastu putem znanja i inovacija, čiji je cilj stopa zaposlenosti od 75 %. Uspjeh te strategije ovisi o vještinama europske radne snage. Poduzeća trebaju ljude s vještinama koje su potrebne u pogledu konkurentnosti i pružanja visokokvalitetnih proizvoda i usluga.

Ljudima su potrebne odgovarajuće vještine kako bi pronašli posao. Za ljude s niskim kvalifikacijama ili ljude kojima nedostaju kvalifikacije vjerojatnost da će biti nezaposleni tri je puta veća nego za ljude s visokim kvalifikacijama. U EU-u oko 75 milijuna ljudi, gotovo trećina radnog stanovništva, ima niske kvalifikacije ili im one nedostaju. Prevelik broj mladih ljudi, oko 15 %, napušta školu bez kvalifikacija.

 


(1) Vijeće Europske unije (1975.). Uredba Vijeća od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) EEZ br. 337/75, Službeni list Europske zajednice, L 39, 13.2.1975., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća EZ br. 2051/2004.
Uredba o osnivanju Cedefopa zamijenjena je 2019. Uredbom 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regulation [citirano 8.5.2019.].

(2) Europska komisija (2010.). Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast: komunikacija Komisije. COM(2010) 2020 završna verzija. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [pristup 26. travnja 2010.].
Europsko vijeće (2010.). Europa 2020.: nova europska strategija za zapošljavanje i rast.  Zaključci Europskog vijeća. Bruxelles, 25. i 26. ožujka 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [pristup 4. studenoga 2010.].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.