Το Cedefop, ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοσιονομικού κανονισμού του Cedefop και των οικείων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών επιχορήγησης, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 1 - 24 out of 421
Title Reference Status Closing date
Ex-ante publicity for “Towards a carbon neutral Cedefop – Feasibility study and pathways” NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /008/22
Open
13/10/2022
Provision of audio-visual production services AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/010/22
Open
03/10/2022
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/AP/CleaningServices/008/22
In progress
30/09/2022
The shift to learning outcomes; rhetoric or reality? AO/DVQ/APOULIOU/The shift to LO_rhetoric or reality /009/22
In progress
30/09/2022
Training funds in the EU Training funds in the EU
In progress
23/09/2022
The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective AO/DVS/RCDCR-LSALVA/Regions_Just_Skills_Strategies/007/22
In progress
12/09/2022
Ex-ante publicity for "Towards a carbon neutral Cedefop - Feasibility study and pathways" NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /007/22
Cancelled
09/09/2022
Provision of medical services for Cedefop (Relaunch) AO/DRS/GBACH/MedicalServices/011/22
In progress
05/09/2022
Thematic Country Reviews (TCRs) on upskilling pathways for (low-skilled) adults AO/DVS/LSALVA/TCRs_Upskilling Pathways_Second cycle/005/22
In progress
01/09/2022
Provision of services supporting Cedefop’s skills analysis and intelligence AO/DVS/JBRANKA-SCHATZI/Skills-Intelligence/004/22
In progress
25/08/2022
Provision of medical services for Cedefop and ENISA AO/DRS/GBACH/MedicalServices/003/22
Unfruitful
08/07/2022
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/002/22
Unfruitful
07/06/2022
EEA/ADS/22/014 – Provision of Travel Arrangement and Ancillary Services for Online and Hybrid Meetings EEA/2022/OP/0002
In progress
23/05/2022
ICT Support Services III AO/DRS/SAN-SAK/ICTSS III/001/22
Completed
20/05/2022
European Training and Learning Survey: development and data collection AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
Completed
15/11/2021
Impact of artificial intelligence (AI) on in-work learning of EU enterprises AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
Cancelled
01/10/2021
Individual learning accounts (ILAs) and the potential for integrated support policies and systems for CVET and adult learning AO/DLE/PLI-CHARRISON-EVGAR/ILAs and integrated support policies/010/21
Completed
30/09/2021
European Learning in Work (LiW) survey and enterprise case studies: Data collection on the incidence, drivers, and benefits of in-work learning and the role of the work and learning context AO/DSL/JVLOO-MKANK-KPOUL/LIW/009/21
Cancelled
27/09/2021
EXTENSION DATE AND TIME 01/10/2021
Short-term anticipation of skills trends and VET demand AO/DSL/ILIVAN-PPANGEL/STAS/006/21
Completed
24/09/2021
Ensuring transparency and transferability of learning outcomes; analysing two decades of European and national initiatives AO/DSI/JB-ZAZZA/Transparency&Transferability_LO/008/21
Completed
20/09/2021
Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities AO/DCM/MTA/Layout&Design/005/21
Completed
31/08/2021
Data Protection Advice, Consultancy and Related Services EBA/2021/03/LEG/SER/OP
Completed
09/07/2021
Provision of Services and Equipment in the field of Audio-visual and Conference Technology EC SCIC/2021/OP/0002
Completed
11/06/2021
Interactive Web Applications Development & Support AO/DRS/ASIA/IWADES/004/21
Completed
26/05/2021
Displaying results 1 - 24 out of 421