Το Cedefop, ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοσιονομικού κανονισμού του Cedefop και των οικείων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών επιχορήγησης, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 1 - 24 out of 437
Title Reference Status Closing date
Engineering Consulting, Occupational Safety and Compliance Services for Cedefop’s building operation CEDEFOP/2024/OP/0007
Open
10/06/2024
ReferNet Call for proposals FPA 2024-2027 Relaunch for Spain GP/DVQ/ReferNet_FPA/002/24
Open
24/05/2024
Provision of Legal Services to Cedefop CEDEFOP/2024/OP/0004
Open
22/05/2024
Production and analysis of Cedefop’s new European Skills Forecast CEDEFOP/2024/OP/0001
In progress
11/04/2024
ReferNet Call for proposals FPA 2024-2027 Relaunch GP/DVQ/ReferNet_FPA/001/24
In progress
26/02/2024
Provision of Security Guard and Associated Services for the Cedefop premises CEDEFOP/2023/OP/0010
Completed
24/11/2023
EXTENSION DATE AND TIME 08/12/2023
ECHA Management Standards Certification Services ECHA/2023/OP/0007
Completed
16/10/2023
ICT services for Microsoft Cloud and PowerBuilder CEDEFOP/2023/OP/0008
Completed
06/10/2023
European VET for the 21st century: the balancing of excellence and inclusion CEDEFOP/2023/OP/0006
Completed
29/09/2023
ICT Network Support Services III (ICTNetSS-III) CEDEFOP/2023/OP/0007
Completed
28/09/2023
ReferNet Call for Proposals 2024-2027 GP/DVQ/ReferNet_FPA/001/23
Completed
22/09/2023
EXTENSION DATE AND TIME 06/10/2023
European VET Teachers Survey (EVTS): Supporting teachers’ professional development in VET schools CEDEFOP/2023/OP/0005
Completed
06/09/2023
EXTENSION DATE AND TIME 22/09/2023
Ex-ante Publicity Notice for the provision of services of a Medical Officer for Cedefop CEDEFOP/2023/LVP/0003-ExA
Completed
05/05/2023
ICT Helpdesk Services CEDEFOP/2023/OP/0002
Completed
28/04/2023
Support to integrated monitoring of national implementation plans (NIPs) in line with the EU priorities 2021-25 in EU-27, Norway and Iceland CEDEFOP/2023/OP/0001
Completed
24/04/2023
Provision of audio-visual production services (Relaunch) AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/012/22
Completed
27/01/2023
Ex-ante publicity for “Towards a carbon neutral Cedefop – Feasibility study and pathways” NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /008/22
Completed
13/10/2022
Provision of audio-visual production services AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/010/22
Unfruitful
03/10/2022
The shift to learning outcomes; rhetoric or reality? AO/DVQ/APOULIOU/The shift to LO_rhetoric or reality /009/22
Completed
30/09/2022
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/AP/CleaningServices/008/22
Completed
30/09/2022
Training funds in the EU Training funds in the EU
Completed
23/09/2022
The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective AO/DVS/RCDCR-LSALVA/Regions_Just_Skills_Strategies/007/22
Completed
12/09/2022
Ex-ante publicity for "Towards a carbon neutral Cedefop - Feasibility study and pathways" NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /007/22
Cancelled
09/09/2022
Provision of medical services for Cedefop (Relaunch) AO/DRS/GBACH/MedicalServices/011/22
Completed
05/09/2022
Displaying results 1 - 24 out of 437