About Πολιτικές στήριξης της ΕΕΚ - χρηματοδότηση, καθοδήγηση, επικύρωση

Οι πολιτικές και τα συστήματα στήριξης της ΕΕΚ περιλαμβάνουν τρία εγκάρσια θέματα: - δια βίου καθοδήγηση, επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και χρηματοδότηση της ΕΕΚ/εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρέχουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλα κίνητρα που υποστηρίζουν άμεσα τα άτομα στη μάθηση και τη σταδιοδρομία τους, και τις εταιρείες στην παροχή ευκαιριών μάθησης.

Το πολιτικό θεματολόγιο ΕΕ 2020+ τονίζει την ανάγκη για ομαλές ατομικές διαδρομές μάθησης, απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης· αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα να βελτιώσουν τις ικανότητές τους ώστε να βρουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στην εργασία, τη μάθηση και την κοινωνία, και να διαμορφώσουν τη δική τους επαγγελματική εξέλιξη και τον κόσμο γύρω τους. Το πολιτικό θεματολόγιο τονίζει επίσης την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, καινοτόμες και ικανές να διαχειρίζονται και να διαμορφώνουν την αλλαγή.

Οι δραστηριότητες που διεξάγονται τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των τριών μακροχρόνιων θεμάτων του Cedefop αποσκοπούν στη δημιουργία και την εδραίωση νέων γνώσεων και στην παροχή βοήθειας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη συνεκτικών, συντονισμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών και συστημάτων στήριξης.