Είστε εδώ

Mara Brugia

Γεννημένη στην Περούτζια, στην Ιταλία, η κ. Brugia προσλήφθηκε στο Cedefop το 1994 και ακολουθώντας ανοδική πορεία ανέλαβε Υπεύθυνη Τομέα το 2004. Έχει διοικήσει ομάδες εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την ανάλυση πολιτικής για την ευρωπαϊκή ΕΕΚ, τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία και αρχές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη μάθηση με βάση την εργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση μέσω μαθητείας. Άσκησε χρέη αναπληρώτριας διευθύντριας από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2013. Η κα Brugia έχει πτυχίο πανεπιστημίου στα οικονομικά και μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στα Οικονομικά, την Πολιτική και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Person details

Deputy Director

Λήψεις

CV:

EN72.31 KB

Declaration of interests:

EN41.51 KB