Είστε εδώ

Εγγραφή στο CEDEFOP - Programming Document / Work Programme

Έγγραφο προγραμματισμού / Πρόγραμμα εργασιών

Programming document 2021-23
EN1.58 MB
Programming document 2020-22
Programming document 2019-21
EN1.9 MB
Programming document 2018-20
Decision of the Governing board amending financing decision 2018
EN44.74 KB
Annex 1 Amendment to the financing decision 2018
EN43.93 KB