Είστε εδώ

Εγγραφή στο CEDEFOP - Founding regulation

Κανονισμός Cedefop (κανονισμός (ΕΕ) 2019/128)

Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75