You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Střednědobé priority

Posláním střediska Cedefop je podporovat vypracovávání evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejich provádění.

Jeho strategickým cílem je „posilovat evropskou spolupráci a podporovat Evropskou komisi, členské státy a sociální partnery při tvorbě a provádění politik pro atraktivní odborné vzdělávání a přípravu podporující excelenci a sociální začlenění“.

Tento strategický cíl podporují tři střednědobé priority na období 2012–2014 (které bylo prodlouženo ještě na roky 2015 a 2016):

  • podpora modernizace systémů odborného vzdělávání a přípravy,
  • kariéry a přechody: pokračování odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a učení se prací,
  • analýza potřeb dovedností a kompetencí s cílem získat informace pro poskytování odborného vzdělávání a přípravy.

Střednědobé priority řídí aktivity střediska Cedefop v rámci ročních pracovních programů a zajišťují kontinuitu práce, čímž umožňují nezbytnou pružnost potřebnou pro reakci na měnící se potřeby.

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB