Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност относно защитата на лични данни във връзка с

Регистрация на уебпортала на Cedefop

 

Самоличност на администратора:

Ръководител на отдел „Комуникация“

Цел на обработката:

Потребителите се регистрират на уебсайта, което им позволява:

  • да получават известия/уведомления във връзка с ново съдържание/актуализации;
  • да станат абонати на онлайн услуги (напр. бюлетин);
  • да станат член на общност;
  • да получават персонализирана информация в областите на интерес.

Освен това събирането на тези данни дава възможност на уеб екипа да измерва аудиторията и популярността, да изготвя статистически данни за използването на системата, да открива популярни документи, файлове за изтегляне, области на интерес и т.н.

Категории обработвани лични данни:

Данните, събирани чрез формуляра за регистрация, които са:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ: адрес на електронна поща/парола/звание/собствено име/фамилия/държава

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ: институция/отдел/длъжност/град/адрес/пощенски код/телефонен номер/факс номер/интернет страница/снимка/профил на потребител

За някои конкретни проекти може да бъде събирана и предоставяна за обществен достъп допълнителна информация, съобразно с нуждите на проекта. Това ще бъде съответно обяснено на потребителите.

Законосъобразност на обработването:

Законосъобразността на обработването е определена в член 5, буква a и член 5, буква г) от Регламент (ЕС) № 2018/1725.

Получатели на обработваните данни:

Данните може да бъдат разкрити на следните получатели:

  • членовете на уеб екипа;
  • външен изпълнител (понастоящем Eworx);
  • при абонaмeнтни услуги и при поискване се предоставят необходимите електронни адреси на други служители на Cedefop, които отговарят за изпращането на бюлетини.

Правата на субекта на данните:

Субектите на данни имат право на достъп и на коригиране (при определени обстоятелства) на своята информация, да поискат тя да бъде изтрита, да блокират и да възразят срещу обработването. Ако обработването се основава на съгласие, това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Запитвания и опасения относно обработването на вашите лични данни могат да бъдат отправяни и до длъжностното лице по защита на данните на Cedefop, на следния електронен адрес: data-protection-officer@cedefop.europa.eu

Субектите на данните също така имат право да се обърнат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните: http://www.edps.europa.eu

Срок на съхранение на събраните лични данни

След периодично провеждане на „кампания за интереса“, данните за регистрираните лица, за които бъде установено, че са неактивни, се заличават.

Потребителите могат по всяко време да изтрият своите данни.

Данни за връзка с длъжностното лице по защита на данните на Cedefop:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

Длъжностно лице по защита на данните на Cedefop
EUROPE 123
„СЛУЖЕБНА ПОЩА“
GR - 570 01 Thermi

АКТУАЛИЗИРАНО: 25 юли 2018 г.