About A szakképzési rendszerekkel és intézményekkel kapcsolatos jövőbeli tendenciák

A szakmai szemléletű oktatás és képzés Európában – bár országonként eltérő – számos alapvető változáson megy keresztül. Amellett, hogy programjai és képesítései sokszínűbbé válnak – például egy növekvő szolgáltatási ágazat igényeinek kielégítése révén –, egyre magasabb szintekre is kiterjed. Egyes országokban a diverzifikáció és a terjeszkedés e kombinációja előrelépést jelent az egész életen át tartó tanulás megvalósítása felé, a szakképzést a különböző életkorú tanulók igényeihez igazítva, karrierjük és életük különböző szakaszaiban. Az európai képesítési keretrendszer (EKKR) különböző szintjein a szakképzést számos országban intézmények (például szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények, vállalatok, felnőttoktatási és magánszolgáltatók, nemzetközi szervezetek) egyre szélesebb köre biztosítja.

A Cedefop által az európai szakképzés változó természetével és szerepével kapcsolatban végzett kutatás átfogó képet fest az európai szakképzés fejlődéséről. Erre az elemzésre építve az 1995 és 2035 közötti európai szakképzésről szóló jelentésünk számos lehetséges jövőbeli utat vázol fel arra vonatkozóan, hogy a szakképzés hogyan fejlődhet az elkövetkező évtizedekben; ezek a forgatókönyvek kiemelik azokat a választási lehetőségeket, amelyekkel a szakpolitikai döntéshozóknak és az érdekelt feleknek szembe kell majd nézniük. Közvetlenül erre a projektre építve, a szakképzés jövőjével kapcsolatos munkánk az intézményi változásokra való összpontosítást a szakképzés tartalmi fejleményeinek módszeres elemzésével ötvözi. A munka a 27 uniós tagállamra, Izlandra, Norvégiára és az Egyesült Királyságra terjed ki, és hozzájárul annak alaposabb megértéséhez, hogy milyen kihívások és lehetőségek állnak az európai szakképzés előtt az elkövetkező években. Különös figyelmet fordítunk arra, hogyan változik a szakoktatás és -képzés tartalma és profilja. Sok országban a profilok bővülése figyelhető meg, ugyanakkor a képesítések (és ezáltal a szakosodások) száma összességében csökken, ami azt jelzi, hogy a jövőbeli szakképzési készségek a gyorsan változó munkaerő-piaci követelményekkel összhangban eltérhetnek a jelenlegitől. A jövőbeli szakképzés relevanciája és minősége attól függ, hogy képes-e reagálni ezekre a változó igényekre.