About Szakképzést támogató szakpolitikák – finanszírozás, iránymutatás, érvényesítés

A szakképzést támogató szakpolitikák és rendszerek három transzverzális témát ölelnek fel: - egész életen át tartó pályaorientáció, a nem formális és informális tanulás érvényesítése, valamint a szakképzés, illetve a felnőttkori tanulás finanszírozása. Tájékoztatást nyújtunk továbbá más olyan ösztönzőkről is, amelyek közvetlenül támogatják az egyéneket tanulásuk és karrierjük során, valamint a vállalkozásokat a tanulási lehetőségek biztosításában.

Az EU 2020+ szakpolitikai menetrend hangsúlyozza, hogy a tanuláshoz, a foglalkoztatáshoz és a szakmai előmenetelhez gördülékeny egyéni utakra van szükség; ezek lehetővé teszik mindenki számára a kompetenciák fejlesztését, és eszközt adnak a kezükbe ehhez annak érdekében, hogy több lehetőséget találjanak a munkavállalásra, a tanulásra és a társadalomban való részvételre, valamint hogy saját szakmai fejlődésüket és az őket körülvevő világot formálják. A szakpolitikai menetrend azt is hangsúlyozza, hogy támogatni kell a vállalatokat, különösen a kkv-kat munkavállalóik készségeinek fejlesztésében annak érdekében, hogy versenyképesek és innovatívak maradjanak, és képesek legyenek a változások kezelésére és alakítására.

A Cedefop által régóta vizsgált három téma mentén és azok keretében végzett tevékenységek célja új ismeretek létrehozása és megszilárdítása, valamint a szakpolitikai döntéshozók és más érdekelt felek segítése abban, hogy koherens, összehangolt és integrált támogatási politikákat és rendszereket dolgozzanak ki.