You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

A Cedefopról

A Cedefop az Európai Unió egyik decentralizált ügynöksége. Az 1975-ben alakult (1) és 1995 óta görögországi székhellyel működő Cedefop támogatja az európai szakoktatási és szakképzési politika fejlesztését és hozzájárul a végrehajtásához. Az ügynökség támogatja az Európai Bizottságot, az uniós tagállamokat és a szociális partnereket az európai szakképzési politikák kidolgozásában.

Cedefop: megfelelő szakpolitikával a megfelelő szakismeretekért

Miért olyan fontos ez?

Az Európa 2020 stratégia (2) a tudásban és az innovációban látja az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés felé vezető utat, és 75%-os foglalkoztatási rátát tűz ki célul. A stratégia sikere az európai munkaerő szaktudásától függ. A vállalkozások olyan embereket keresnek, akiknek megvannak a szükséges készségeik ahhoz, hogy beszálljanak a versenybe, és magas minőségű árukat és szolgáltatásokat állítsanak elő.

Az embereknek megfelelő képesítések kellenek, hogy el tudjanak helyezkedni. Az alacsonyan képzett vagy képesítés nélküli embereknek közel háromszor akkora esélyük van a munkanélküliségre, mint a magasan képzetteknek. Az EU-ban nagyjából 75 millió embernek, az aktív népesség közel egyharmadának alacsony a képesítése, vagy egyáltalán nincs is. A fiatalok közül is túl sokan, kb. 15%-ban képesítés nélkül hagyják el az iskolát.


(1) Az Európai Unió Tanácsa (1975). A Tanács 337/75/EGK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról (Cedefop), az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 39. szám, 1975.2.13., amelyet legutóbb a 2051/2004/EK tanácsi rendelet módosított.
A Cedefop alapító rendeletét 2019-ben az (EU) 2019/128 rendelet váltotta fel.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regulation [2019.5.8-i hivatkozás].

(2) Európai Bizottság (2010). Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája: a Bizottság közleménye. COM(2010) 2020 végleges. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [hivatkozás megnyitása: 2010.4.26.].
Európai Tanács (2010). Európa 2020: A foglalkoztatást és növekedést célzó új európai stratégia.  Az Európai Tanács következtetései. Brüsszel, 2010. március 25–26. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [hivatkozás megnyitása: 2010.11.4.].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.