You are here

Jürgen Siebel

Jürgen Siebel 2019. szeptemberben a magánszektorból érkezett a Cedefophoz. Ügyvezető igazgatóként ő felel az ügynökség műveleteinek irányításáért, a háromoldalú igazgatótanács stratégiai útmutatásának megfelelően.

Jürgen korábban humánerőforrás-irányítással foglalkozott, különös tekintettel a tanulásra és az oktatásra, a munkaalapú szakoktatási és szakképzési programok stratégiai fejlesztésére és kibővítésére, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalás területére tartozó, kapcsolódó kezdeményezésekre. Ezzel összefüggésben országos, európai és világszintű intézményi szereplőkkel is együtt kellett működnie.

Mielőtt csatlakozott volna a Szalonikiben működő Cedefophoz, Jürgen 20 évig dolgozott a Siemensnél különböző operatív és stratégiai HR-beosztásokban, legtöbbször a globális irányításért vagy az üzleti partnerekért felelős felső vezetőként. Jürgen a hamburgi egyetemen szerzett mesterképzési diplomát közgazdaságtanból, a bécsi egyetemen pedig PhD-fokozatot vállalatvezetésből.

 

 

Person details

Executive Director

Downloads

CV:

EN48.29 KB

Declaration of interests:

EN291 KB