Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn

Cedefopin verkkoportaaliin rekisteröinnissä

Rekisterinpitäjän henkilöllisyys:

Viestintäosaston päällikkö:

Käsittelyn tarkoitus:

Käyttäjät rekisteröityvät verkkosivustolle, jotta he voivat

  • saada hälytyksiä/ilmoituksia uusista sisällöistä/päivityksistä
  • tilata verkkopalveluja (esim. uutiskirje)
  • liittyä yhteisön jäseneksi
  • saada yksilöllistä tietoa mielenkiinnon kohteistaan.

Lisäksi verkkoryhmä pystyy näiden tietojen keräämisen avulla mittaamaan yleisöä ja näkyvyyttä, tuottamaan tilastoja järjestelmän käytöstä, tunnistamaan suositut asiakirjat, lataukset, mielenkiinnon kohteet jne.

Käsiteltävien henkilötietojen luokat:

Rekisteröintilomakkeen avulla kerättävistä tiedoista ovat

PAKOLLISIA: sähköpostiosoite/salasana/tehtävä/etunimi/sukunimi/maa

VALINNAISIA: laitos/osasto/asema/paikkakunta/osoite/postinumero/puhelinnumero/faksinumero/URL-osoite/kuva/käyttäjäprofiili

Joitakin tiettyjä hankkeita varten voidaan kerätä ja esittää yleisölle lisätietoja, jotka on muokattu hankkeen tarpeiden mukaan. Tästä kerrotaan käyttäjille erikseen.

Käsittelyn lainmukaisuus:

Käsittelyn lainmukaisuus määritetään asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan a ja d alakohdassa.

Käsiteltävien tietojen vastaanottajat:

Tiedot voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille:

  • verkkoryhmän jäsenet
  • ulkopuolinen toimeksisaaja (tällä hetkellä Eworx)
  • tilattaville palveluille ja muulle Cedefopin henkilöstölle, joka on vastuussa uutiskirjeiden lähettämisestä, annetaan pyynnöstä tarvittavat sähköpostiosoitteet.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyillä on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista ne (tietyissä olosuhteissa), pyytää niiden poistamista, estää ne ja vastustaa niiden käsittelyä. Jos käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Omien henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset ja huolenaiheet voi myös osoittaa Cedefopin tietosuojavastaavalle seuraavaan osoitteeseen:

Rekisteröidyillä on myös oikeus kääntyä milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen: http://www.edps.europa.eu

Kerättyjen henkilötietojen säilytysaika

Määräaikaisen ”kiinnostuskampanjan” jälkeen poistetaan niiden rekisteröityjen henkilöiden tiedot, jotka eivät ole osoittautuneet olevan aktiivisia.

Käyttäjät voivat poistaa tietonsa milloin tahansa.

Cedefopin tietosuojavastaavan yhteystiedot:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

PÄIVITETTY: 25. heinäkuuta 2018