You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Avaldus isikuandmete kaitse kohta

Avaldus isikuandmete kaitse kohta isikuandmete kaitsmiseks seoses

Cedefopi veebiportaalis registreerimisega

Vastutav töötleja:

teabevahetusosakonna juhataja

Töötlemise eesmärk:

kasutajad registreerivad end veebisaidil, mis võimaldab neil:

  • saada uue sisu / ajakohastamisega seotud hoiatusteateid / teateid;
  • tellida veebiteenuseid (nt uudiskiri);
  • saada kogukonna liikmeks;
  • saada isikupärastatud teavet seoses huvipakkuva valdkonnaga.

Lisaks võimaldab nende andmete kogumine veebimeeskonnal hinnata külastajaid, nähtavust, teha statistikat süsteemi kasutamise kohta, selgitada välja populaarsed dokumendid, allalaadimised, huvipakkuvad valdkonnad jne.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad:

registreerimisvormi kaudu kogutud andmed on

KOHUSTUSLIKUD: e-posti aadress / salasõna / tiitel / eesnimi / perekonnanimi / riik

VALIKULISED: asutus / osakond / ametikoht / linn / aadress / postiindeks / telefoninumber / faksinumber / veebiaadress / pilt / kasutajaprofiil

Mõne konkreetse projekti kohta võidakse koguda ja üldsusele kuvada projekti vajadustele vastavat täiendavat teavet. Seda selgitatakse kasutajatele nõuetekohaselt.

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus:

isikuandmete töötlemise seaduslikkus on kindlaks määratud määruse (EÜ) 2018/1725 artikli 5 punktides a ja d.

Töödeldud andmete saajad:

andmeid võib avaldada järgmistele saajatele:

  • veebimeeskonna liikmed;
  • välislepingupartner (praegu Eworx).
  • Tellitud teenuste korral antakse muudele uudiskirjade saatmise eest vastutavatele Cedefopi töötajatele nõudmisel asjaomaste isikute e-posti aadressid.

Andmesubjekti õigused:

andmesubjektidel on õigus oma andmeid näha ja neid parandada (teatavatel asjaoludel), taotleda nende kustutamist, need blokeerida ja nende töötlemine vaidlustada. Kui töötlemine põhineb nõusolekul, saab selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimused ja probleemid võib saata ka Cedefopi andmekaitseametnikule järgmisel e-posti aadressil:

Samuti on andmesubjektidel õigus pöörduda igal ajal Euroopa Andmekaitseinspektori poole: http://www.edps.europa.eu

Kogutud isikuandmete säilitamise periood

Pärast perioodilist nn huvikampaaniat kustutatakse passiivseks tunnistatud registreeritud isikute andmed.

Kasutajad saavad oma andmeid igal ajal kustutada.

Cedefopi andmekaitseametniku kontaktandmed:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
’SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

UUENDATUD: 25. juuli 2018